Privaatsuspoliitika

Kes me oleme

Ettevõtteportaali 247Info haldab Maigi Digistuudio OÜ.
Meie veebisaidi aadress on https://247info.ee.

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpspostitusi.

Teie e-postiaadressi põhjal luuakse anonüümne tekstijada, mis edastatakse Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiate siit: https://automattic.com/privacy/. Pärast kommentaari heakskiitmist on teie profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Meedia

Kui laadite veebilehele üles pilte, vältige asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Küpsised

Kui lisate saidile kommentaari, võite valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. See on mõeldud mugavusvalikuna, sest siis pole vaja järgmise kommentaari juures sama infot uuesti sisestada. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Sisselogimislehe külastamisel seame paika ajutise küpsise, mis tuvastab, kas teie veebilehitseja lubab küpsiseid või ei. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ja see kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada juhul, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui teil on siin veebisaidil kasutajakonto või olete kirjutanud kommentaare, võite taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võite ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Kuhu me andmeid saadame

Külastajate kommentaare saame kontrollida automaatse rämpsufiltri abil.